امام جمعه موقت ورامین سید محسن محمودی | خبر معتبر
چرا علاوه بر طب مدرن در حوزه طب سنتی کوتاهی می‌کنیم ۳۰ مرداد ۱۴۰۰
امام جمعه موقت ورامین:

چرا علاوه بر طب مدرن در حوزه طب سنتی کوتاهی می‌کنیم

امام جمعه موقت ورامین در جمع خبرنگاران گفت :چرا در حوزه طب سنتی که بوعلی یکی از دانشمندان این عرصه است کوتاهی می‌کنیم اگرچه همه ادعاها در حوزه طب سنتی شاید قابل قبول نباشد اما امروز در معالجه با طب سنتی پذیرفته شده است