امام جمعۀ ورامین | خبر معتبر
تعقیب هواپیمای ایران توسط جنگنده‌ آمریکایی اقدامی جنایتکارانه بود ۰۳ مرداد ۱۳۹۹
امام جمعه موقت ورامین:

تعقیب هواپیمای ایران توسط جنگنده‌ آمریکایی اقدامی جنایتکارانه بود

امام جمعه موقت ورامین گفت: تعقیب هواپیمای مسافربری ایران توسط جنگنده‌های آمریکایی اقدامی جنایتکارانه بود.