امام علی ع | خبر معتبر
فضای مجازی نیاز به ساماندهی دارد ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
امام جمعه موقت ورامین:

فضای مجازی نیاز به ساماندهی دارد

ورامین- امام جمعه موقت ورامین گفت: بسته شدن فضای مجازی را غیرممکن می‌دانیم تمام حرف ما ساماندهی فضای مجازی است.