امتحانات خرداد | خبر معتبر
جزئیات زمان و نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

جزئیات زمان و نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد

معاون دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه امتحانات از ۲۴ خرداد تا ۱۳ تیرماه برگزار می شود، تاکید کرد که امتحانات حضوری است.