امتحانات دانشگاه | خبر معتبر
برگزاری مجازی امتحانات حتی در شهرهای زرد و آبی ۲۷ دی ۱۳۹۹
معاون وزیر علوم :

برگزاری مجازی امتحانات حتی در شهرهای زرد و آبی

معاون آموزشی وزارت علوم درباره احتمال برگزاری امتحانات به صورت حضوری در مناطق زرد و آبی گفت: این موضوع در ستاد کرونا مطرح نشده و امتحانات مانند روال ترم گذشته مجازی و غیر حضوری است.