امتحانات مدارس | خبر معتبر
مدارس باید امتحانات را مطابق با شیوه آموزشی خود برگزار کنند ۱۳ دی ۱۳۹۹
رییس مرکز سنجش آموزش و پرورش:

مدارس باید امتحانات را مطابق با شیوه آموزشی خود برگزار کنند

مجازی بودن آزمون‌های دانش‌آموزان در بیشتر مناطق کشور، نگرانی‌هایی را نسبت به چگونگی ارزیابی دانش‌آموزان محروم از ابزار هوشمند آموزشی ایجاد کرده است اما به گفته رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش، مدارس باید به همان طریق که آموزش داده‌اند، امتحانات را برگزار کنند.