امتیاز باشگاه | خبر معتبر
امتیاز تیم فوتسال ستارگان در ورامین حفظ می شود ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

امتیاز تیم فوتسال ستارگان در ورامین حفظ می شود

عضو هیئت موسس تیم فوتسال لیگ برتری ستارگان ورامین گفت: به دلیل جذابیت فوق العاده ورزش فوتسال و هزینه کمتر تیمداری آن نسبت به ورزش های دیگر و برد رسانه ای مطلوب آن چندین تیم خواستار حضور در لیگ برتر فوتسال هستند، به همین خاطر گمانه زنی هایی مبنی بر خرید امتیاز این تیم مطرح می شود که تماما گمانه زنی بوده و با قاطعیت تمام بنویسید که امتیاز تیم فوتسال لیگ برتری ستارگان در ورامین حفظ می شود.