امنیتی و اجتماعی فرمانداری قرچک | خبر معتبر
مبارزه با قاچاق کالا از مصادیق مهم مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید است ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری قرچک:

مبارزه با قاچاق کالا از مصادیق مهم مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری قرچک مبارزه با قاچاق کالا را از مصادیق مهم مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید برشمرد.