امنیت شغلی | خبر معتبر
کارکنان «اورژانس اجتماعی» و «پایگاه‌های خدمات اجتماعی» امنیت معیشتی و جانی ندارند ۱۲ دی ۱۳۹۹
طی نامه هایی یکسان،

کارکنان «اورژانس اجتماعی» و «پایگاه‌های خدمات اجتماعی» امنیت معیشتی و جانی ندارند

جمع زیادی از کارکنان «اورژانس اجتماعی» و «پایگاه‌های خدمات اجتماعی» سراسر کشور طی نامه‌هایی یک‌سان به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، با رونوشت به جمعی دیگر از مسئولان کشوری، مشکل‌های کاری خود را مطرح و از اوضاع نابسامان امنیت شغلی، معیشتی، اجتماعی و جانی خود شکایت و دادخواهی کردند.