امور حسنه | خبر معتبر
حضور خیران در دوران همه گیری کرونا اثر بخش است ۰۶ اسفند ۱۳۹۹
فرماندار دماوند:

حضور خیران در دوران همه گیری کرونا اثر بخش است

فرماندار دماوند گفت: انجام امور خیر در تاریخ، فرهنگ و سرزمین ما سابقه‌ای طولانی دارد و از دیرباز همه افراد در حد بضاعت خود به امور حسنه پرداخته‌اند.