امکانات پاکدشت | خبر معتبر
سرانه‌های خدماتی مسکن مهر پاکدشت افزایش می‌یابد ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
فرماندار:

سرانه‌های خدماتی مسکن مهر پاکدشت افزایش می‌یابد

فرماندار پاکدشت با اشاره به افزایش سرانه‌های خدماتی برای ساکنان مسکن مهر گفت: در این زمینه درخواست تخصیص ۳ الی ۴ زمین از اداره راه و شهرسازی صورت گرفته تا با اختصاص این مهّم ساخت این مراکز در سال ۹۹ آغاز شود.