امیرحسین بهروز | خبر معتبر
مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
ثبت نام غیر حضوری؛

مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور با اعلام مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور از تاریخ ثبت نام غیرحضوری خبر داد.