امیرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام | خبر معتبر
پرداخت وام تا سقف ۲۰ میلیون تومان به زلزله دگان سی سخت ۰۳ اسفند ۱۳۹۹
مدیرعامل بنیاد برکت خبر داد؛

پرداخت وام تا سقف ۲۰ میلیون تومان به زلزله دگان سی سخت

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از پرداخت خسارت به خانوارهای روستایی آسیب‌دیده در زلزله سی سخت خبر داد.