امیرعباس منوچهری | خبر معتبر
پایان نسخه نویسی سنتی/  پایان چاپ و انتشار دفترچه های کاغذی بیمه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی:

پایان نسخه نویسی سنتی/ پایان چاپ و انتشار دفترچه های کاغذی بیمه

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی از پایان انتشار و توزیع دفترچه‌های کاغذی از ابتدای اسفند ماه خبر داد.