امیر امینی رئیس شبکه بهداشت | خبر معتبر
وضعیت کرونا در پیشوا نارنجی شد ۰۶ شهریور ۱۴۰۰
امیر امینی :

وضعیت کرونا در پیشوا نارنجی شد

پیشوا- رئیس شبکه بهداشت و درمان پیشوا از نارنجی شدن وضعیت کرونایی در این شهرستان خبر داد.

تست کرونا رایگان و بدون محدودیت در۳مرکز درمانی انجام می شود ۱۷ آبان ۱۳۹۹
رییس شبکه بهداشت پیشوا :

تست کرونا رایگان و بدون محدودیت در۳مرکز درمانی انجام می شود

رییس شبکه بهداشت پیشوا گفت: تست کرونا رایگان و بدون محدودیت در۳مرکز درمانی پیشوا انجام می شود.