امیر حسین فروغ سرپرست کمیته غواصی | خبر معتبر
رسیدگی به وضعیت کلوپ ها و باشگاه های غواصی از اولویت های کمیته غواصی می باشد ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
سرپرست کمیته غواصی:

رسیدگی به وضعیت کلوپ ها و باشگاه های غواصی از اولویت های کمیته غواصی می باشد

رسیدگی به وضعیت کلوپ‌ها و باشگاه‌های غواصی و ساماندهی آنها از طریق صدور «پروانه فنی» بر عهده کمیته غواصی فدراسیون نجات غریق و غواصی است.