امین بابایی بخشدار | خبر معتبر
لزوم همکاری بیشتر بین مسئولان جهت رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی ۱۶ فروردین ۱۴۰۰
بخشدار کهریزک تاکید کرد؛

لزوم همکاری بیشتر بین مسئولان جهت رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی

بخشدار کهریزک با حجت الاسلام استیری امام جمعه بخش کهریزک دیدار کردند.