امین نوری | خبر معتبر
اکبر عبدی در جدال با کرونا ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
امین نوری؛

اکبر عبدی در جدال با کرونا

اکبر عبدی به علت ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شد.