انتحاری | خبر معتبر
۸ نفر زخمی شدند/ عامل انتحاری در کاظمین دستگیر شد ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
در پی انفجار انتحاری در عراق؛

۸ نفر زخمی شدند/ عامل انتحاری در کاظمین دستگیر شد

انفجار تروریستی در میان زوار امام کاظم (ع) تاکنون چندین زخمی برجا گذاشته است.