انتخابات الکترونیکی | خبر معتبر
برگزاری انتخابات الکترونیکی مجلس دانش‌آموزی در ۱۵ مردادماه ۰۴ مرداد ۱۳۹۹
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران خبر داد؛

برگزاری انتخابات الکترونیکی مجلس دانش‌آموزی در ۱۵ مردادماه

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران از برگزاری انتخابات الکترونیکی مجلس دانش‌آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در پانزدهم مردادماه خبر داد.