انتخابات شوراهای شهر | خبر معتبر
ثبت نام ۱۵۰۴۹ نفر برای انتخابات شوراهای شهر ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد؛

ثبت نام ۱۵۰۴۹ نفر برای انتخابات شوراهای شهر

سخنگوی ستاد انتخابات کشور از ثبت نام ۱۵۰۴۹ نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای شهر خبر داد.