انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات | خبر معتبر
تأیید صحت انتخابات توسط وزارت ارشاد با نظارت مستمر پلیس فتا، مرکز ماهر و قوه قضائیه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
هجدهمین انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت،

تأیید صحت انتخابات توسط وزارت ارشاد با نظارت مستمر پلیس فتا، مرکز ماهر و قوه قضائیه

گزارش مرحله اول هجدهمین دوره تعیین نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر شد و طی آن وزارت ارشاد با تأکید بر صحت انتخابات، از نظارت مستمر پلیس فتا، مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران، و معاونت حفاظت فناوری اطلاعات مرکز حراست وزارتخانه به همراه نماینده قوه قضائیه در کنار مجریان، در مراحل پیش و حین انتخابات تا اعلام نتایج نهایی خبر داد.

۷۱ کاندیدا به نفع پدرام پاک آیین انصراف دادند ۲۵ آبان ۱۳۹۹
در انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات؛

۷۱ کاندیدا به نفع پدرام پاک آیین انصراف دادند

۷۱ تن از نامزدهای نمایندگی مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار بیانیه‌های جداگانه انصراف خود را در حمایت از کاندیدای حقوقدان و مدیر کل پیشین مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، «پدرام پاک آیین» که اعلام و مدیران مسئول سراسر کشور را به حضور حداکثری در انتخابات و برگزیدن «پدرام پاک آیین» به عنوان نامزد شایسته‌تر اعلام کردند.