انتخاب رشتع | خبر معتبر
ثبت‌نام پذیرفته شدگان رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد ۰۷ اسفند ۱۳۹۹
تکمیل ظرفیت آغاز شد؛

ثبت‌نام پذیرفته شدگان رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد

ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نهایی انتخاب رشته تکمیل ظرفیت رشته های مقاطع کاردانی و کارشناسی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی چهارشنبه ۶ اسفند آغاز شد.