انتخاب رشته | خبر معتبر
انتخاب رشته کنکور ۹۹ آغاز شد ۰۳ مهر ۱۳۹۹
برای داوطلبان مجاز؛

انتخاب رشته کنکور ۹۹ آغاز شد

انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۹۹ از امشب دوم مهرماه ۹۹ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.