انتخاب شهردار اسلامشهر | خبر معتبر
محسن حمیدی شهردار اسلامشهر شد ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
با رای تمام اعضای شورا؛

محسن حمیدی شهردار اسلامشهر شد

«محسن حمیدی» با آرای قاطع اعضای شورای شهر اسلامشهر به‌عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.