انتخاب فرماندار ورامین | خبر معتبر
برای انتخاب فرماندار ورامین تحت تاثیر هیچ حزب و جناحی نبوده ام ۰۱ آذر ۱۴۰۰
محسن منصوری :

برای انتخاب فرماندار ورامین تحت تاثیر هیچ حزب و جناحی نبوده ام

تهران- استاندار تهران با اشاره به اینکه در انتخاب فرماندار ورامین شخصاً تصمیم گرفته ام گفت: برای این انتصاب تحت تاثیر هیچ حزب و جناحی نبوده ام.