انتخاب وزیر | خبر معتبر
رئیسی فهرست وزرای پیشنهادی دولت را به مجلس معرفی کرد ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
طی نامه ای به رئیس مجلس؛

رئیسی فهرست وزرای پیشنهادی دولت را به مجلس معرفی کرد

رئیس جمهور طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، فهرست وزرای دولت سیزدهم را جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کرد.