انتصاب جدید | خبر معتبر
محمد قدیری به عنوان سرپرست جدید حراست شهرداری رودهن شد ۰۶ اسفند ۱۳۹۹
انتصاب جدید در شهرداری رودهن؛

محمد قدیری به عنوان سرپرست جدید حراست شهرداری رودهن شد

شهردار رودهن در حکمی محمد قدیری را به عنوان سرپرست حراست منصوب کرد.