انتصاب | خبر معتبر
مهدی یوسفی جمارانی به سمت فرماندار شهرستان پاکدشت منصوب شد ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
با حکم وزیر کشور؛

مهدی یوسفی جمارانی به سمت فرماندار شهرستان پاکدشت منصوب شد

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزير كشور در حكمي مهدی یوسفی جمارانی را به سمت فرماندار شهرستان پاکدشت منصوب كرد.

طی مراسمی شهردار جدید پردیس انتخاب شد ۰۱ شهریور ۱۳۹۹
با رعایت پروتکل های بهداشتی

طی مراسمی شهردار جدید پردیس انتخاب شد

"مرتضی همتی" به عنوان شهردار جدید پردیس انتخاب شد.