انتقاد روحانی | خبر معتبر
رفتار توهین کنندگان همانند شخص رئیس جمهور بوده است ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
در ۲۲ بهمن۹۹؛

رفتار توهین کنندگان همانند شخص رئیس جمهور بوده است

«مردم، به دولت‌مردان خود شبیه‌ترند تا به پدران‌شان»؛ دقت به این سخن امیرالمؤمنین(ع) این احتمال را پیش می‌کشد که شاید موتورسواران راهپیمایی 22 بهمن اصفهان از رفتارهای سال‌های قبل حسن روحانی چیزهایی آموخته‌اند که در شعارهای غلط‌شان بروز یافت.

نقد خوب است اما در نقادی نباید آبروی افراد را برد ۰۵ آبان ۱۳۹۹
رئیس قوه قضاییه:

نقد خوب است اما در نقادی نباید آبروی افراد را برد

رئیس قوه قضاییه گفت: مقام معظم رهبری تاکید کردند که کار کشور باید پیش برود اما دشمنان دنبال سنگ اندازی و توقف در امور هستند و سیاست ما در قوه قضائیه این است که با انسجام و همکاری با دیگر دستگاه ها اجازه ندهیم کوچکترین وقفه ای در امور کشور ایجاد شود.

یک عده را خدا آفریده که فقط نقد کنند ۱۶ مهر ۱۳۹۹
روحانی:

یک عده را خدا آفریده که فقط نقد کنند

حسن روحانی گفت: روی طرح ماسک از خانه تا خانه به عنوان یک اصل مهم تأکید و مقرراتی برای آن مصوب خواهیم کرد که فعلا از شنبه در تهران اجرایی می‌شود و بعدا شاید برای دیگر استان‌ها هم باشد.