انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی | خبر معتبر
سرانه بالای جراحی بینی در ایران/ مراقب تبلیغات فریبنده در فضای مجازی باشید ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی مطرح کرد؛

سرانه بالای جراحی بینی در ایران/ مراقب تبلیغات فریبنده در فضای مجازی باشید

عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی گفت: ایران یکی از کشورهایی است که آمار جراحی بینی در آن سرانه بالایی نسبت به جمعیت دارد.