اندرزگو | خبر معتبر
ماجرای افشاگری شهید اندرزگو برای مقام معظم رهبری درسال ۴۲ ۰۱ شهریور ۱۳۹۹

ماجرای افشاگری شهید اندرزگو برای مقام معظم رهبری درسال ۴۲

فرزند شهید اندرزگو گفت: قبل از انقلاب عده‌ای ادعای مبارزه داشتند اما انحراف آن‌ها بعدها معلوم شد به جای اینکه آن‌ها با دشمنان جنگ داشته باشند با داخلی‌ها و مردم خودمان می جنگیدند و شهید اندرزگو این انحراف منافقین را شناسایی کرده بود و همان زمان به آیت الله سیدعلی خامنه‌ای در مشهد خبررسانی کرد.