انسولین رگولار و NPH | خبر معتبر
انسولین رگولار و NPH در اکثر داروخانه ها موجود است ۰۶ اسفند ۱۳۹۹
رییس سازمان غذا و دارو:

انسولین رگولار و NPH در اکثر داروخانه ها موجود است

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه انسولین قلمی ارزبرترین داروی کشور است از دسترسی عموم بیماران به انسولین رگولار و NPH خبر داد.