انفجار مخزن گاز | خبر معتبر
انفجار یک مخزن گاز صنعتی در پارچین/ حادثه تلفات جانی نداشت ۰۶ تیر ۱۳۹۹
تایید انفجار در شرق استان تهران؛

انفجار یک مخزن گاز صنعتی در پارچین/ حادثه تلفات جانی نداشت

صدای مهیب و نور بزرگ نارنجی در آسمان شرق تهران مربوط به انفجار یک مخزن گاز صنعتی در پارچین بوده و به مراکز نظامی این منطقه ارتباطی نداشته است.