انقلاب اسلامی ایران | خبر معتبر
انقلاب اسلامی ایران مظهر تجلی نور در ظلمت است ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
رییس شورای شهر پردیس:

انقلاب اسلامی ایران مظهر تجلی نور در ظلمت است

پردیس- رییس شورای شهر پردیس گفت: انقلاب اسلامی ایران مظهر تجلی نور در ظلمت و نماد دستیابی به معانی عمیق قرآنی در قلوب ملت همیشه در صحنه ایران است.