انوشیروان بندپی | خبر معتبر
انتقاد استاندار تهران از نحوه برگزاری مراسم شهرداری شمشک/ مسیر شمشک به دیزین زودتر بازگشایی شود ۱۲ تیر ۱۳۹۹

انتقاد استاندار تهران از نحوه برگزاری مراسم شهرداری شمشک/ مسیر شمشک به دیزین زودتر بازگشایی شود

استاندار تهران با انتقاد استاندار تهران از نحوه برگزاری مراسم شهرداری شمشک گفت: مسیر شمشک به دیزین هرچه زودتر بازگشایی شود.