اهدای پلاسمای بهبود یافتگان کرونا | خبر معتبر
افت ۸ درصدی اهدای خون در نیمه دوم سال/ با اهدای خون به بیماران عیدی دهید ۰۹ اسفند ۱۳۹۹
مدیرکل انتقال خون استان تهران عنوان کرد؛

افت ۸ درصدی اهدای خون در نیمه دوم سال/ با اهدای خون به بیماران عیدی دهید

مدیرکل انتقال خون استان تهران از وضعیت تامین خون و فرآورده های خونی در پاندمی کرونا خبر داد.