اوراق مشارکت | خبر معتبر
ستاد ملی کرونا در مورد تعطیلی احتمالی مترو تصمیم می‌گیرد ۳۱ تیر ۱۳۹۹
هاشمی رفسنجانی؛

ستاد ملی کرونا در مورد تعطیلی احتمالی مترو تصمیم می‌گیرد

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: ستاد ملی کرونا باید در مورد تعطیلی احتمالی مترو تصمیم‌گیری کند که بعید می‌دانم این اتفاق بیافتد.