اوشان فشم و میگون | خبر معتبر
کاشت ۶ هزار درخت در اوشان فشم و میگون ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
همزمان با هفته منابع طبیعی صورت گرفت؛

کاشت ۶ هزار درخت در اوشان فشم و میگون

در چهارمین روز از هفته منابع طبیعی با حضور مدیریت شهری در بهشت رضوان فشم کاشته شد.