اولین بخشدار مرکزی پردیس | خبر معتبر
اولین بخشدار مرکزی پردیس انتخاب و معرفی شد ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
گامی موثر در جهت رشد و رونق پردیس؛

اولین بخشدار مرکزی پردیس انتخاب و معرفی شد

محمود حیدری به عنوان اولین بخشدار بخش مرکزی پردیس و جوانترین بخشدار منطقه امروز با حضور مسئولین معارفه شد.