اولین دوره از واکسیناسیون | خبر معتبر
اولین دوره تزریق واکسن کرونا به کادر درمان ورامین آغاز شد ۲۳ بهمن ۱۳۹۹
رییس شبکه بهداشت ورامین:

اولین دوره تزریق واکسن کرونا به کادر درمان ورامین آغاز شد

ورامین- رییس شبکه بهداشت و درمان ورامین از تزریق اولین دوره واکسن کرونا کادر درمان این شهرستان خبر داد.