اوکراین | خبر معتبر
اوکراین خواستار مذاکرات بیشتر با ایران درباره سقوط هواپیمای مسافربری شد ۰۶ مرداد ۱۳۹۹

اوکراین خواستار مذاکرات بیشتر با ایران درباره سقوط هواپیمای مسافربری شد

معاون وزیر خارجه اوکراین از سه سناریوی دولت این کشور در ارتباط با روند تحقیقات مربوط به سقوط هواپیمای مسافربری در ایران خبر داد.