اپیدمیولوژی کرونا | خبر معتبر
اخبار غلط کرونا شرایط سلامت کشور را بحرانی خواهد کرد ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا:

اخبار غلط کرونا شرایط سلامت کشور را بحرانی خواهد کرد

رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا گفت: باید خبرهای علمی از منابع درست در اختیار مردم قرار گیرد چرا که بی اعتمادی می‌تواند برای نظام سلامت بسیار خطرناک و اعتماد عمومی را خدشه دارد کند.