اژه ای در قرچک | خبر معتبر
بازدید رئیس قوه قضائیه از دادگستری و دادسرای قرچک ۰۶ مرداد ۱۴۰۰
صبح امروز انجام شد،

بازدید رئیس قوه قضائیه از دادگستری و دادسرای قرچک

رئیس قوه قضائیه با حضور در شهرستان قرچک، از دادگستری این شهرستان (مجتمع قضائی شهید جعفرپور) و دادسرای عمومی و انقلاب قرچک بازدید کرد.