ایجاد فرصت شغلی | خبر معتبر
ساماندهی لکه‌های صنعتی از اولویت‌های اقتصادی قرچک است ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
فرماندار قرچک:

ساماندهی لکه‌های صنعتی از اولویت‌های اقتصادی قرچک است

فرماندار قرچک ساماندهی لکه‌های صنعتی و صنفی صالح آباد، حسنک و ولی‌عصر(عج) را جزو اولویت‌های اقتصادی برای کمک به بهبود رونق تولید منطقه عنوان کرد.