ایران و شهید بهشتی | خبر معتبر
محصولات مجاز برای فروش در داروخانه‌های اینترنتی ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی کرد؛

محصولات مجاز برای فروش در داروخانه‌های اینترنتی

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران، محصولات مجاز برای فروش در داروخانه‌های اینترنتی را معرفی کرد و گفت: مردم باید توجه کنند که نباید هیچ‌گونه دارویی در داروخانه اینترنتی به فروش برسد.