ایرج گودرزی راد | خبر معتبر
تغییری در جایگاه شهردارکیلان تا طی مراحل قانونی صورت نمی‌گیرد ۰۸ مرداد ۱۳۹۹
فرماندار دماوند؛

تغییری در جایگاه شهردارکیلان تا طی مراحل قانونی صورت نمی‌گیرد

فرماندار دماوند گفت: هیچ تغییری در جایگاه شهردارکیلان تا طی مراحل قانونی صورت نمی‌گیرد و مصوبات شوراها پس‌ از تائید هیئت تطبیق شهرستان دماوند قابلیت اجرا دارد.