بابایی شهردار شمشک | خبر معتبر
شمیرانات نگین گردشگری تهران است ۱۵ مهر ۱۳۹۹
شهردار شمشک دربندسر

شمیرانات نگین گردشگری تهران است

شمیران و شمیرانات از دیرباز همچون نگینی زرین بر بلندای کلانشهر تهران و پایتخت کشور باستانی و میهن اسلامی ایران می‌درخشد.

متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز شمیرانات حاشیه امنی نخواهند داشت ۱۲ تیر ۱۳۹۹
فرماندار شمیرانات:

متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز شمیرانات حاشیه امنی نخواهند داشت

فرماندار شمیرانات گفت: متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز شمیرانات حاشیه امنی نخواهند داشت.