بابلسر | خبر معتبر
آغاز رسیدگی به اتهامات «طبری»/ فساد و ارتشا از بابلسر تا لواسانات ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

آغاز رسیدگی به اتهامات «طبری»/ فساد و ارتشا از بابلسر تا لواسانات

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی بابایی آغاز شد. در این جلسه به اتهامات معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه رسیدگی گردید.