بارسلونا | خبر معتبر
شرط باشگاه بارسلونا برای جدایی مسی ۰۶ شهریور ۱۳۹۹
بارسلونا پاسخ نامه مسی را داد،

شرط باشگاه بارسلونا برای جدایی مسی

باشگاه بارسلونا با ارسال نامه‌ای برای مسی پاسخ درخواست او برای جدایی از این تیم را داد، درخواستی که با واکنش‌ هم‌تیمی‌های فعلی و سابق او همراه بوده است.